Takvim ve Ödül Süreci

Ödül Süreci Takvimi

Başvurular

01.03.2022

27.05.2022

Geçerli Başvuruların Belirlenmesi

30.05.2022

03.06.2022

Jüri Değerlendirme

06.06.2022

16.09.2022

Ödül Töreni

06.12.2022

Başvuru, Değerlendirme ve Ödüller 

Başvurular http://yesil.cevko.org.tr/ web sayfası üzerinden elektronik ortamda alınır, kağıt kabul edilmez.

Sadece “Taahhütname” kaşeli imzalı olarak imza sirküleri fotokopisi ile birlikte ödül süreci sekretaryasına ulaştırılır.

Başvuru sorularının cevapları ve ekleri eksiksiz olarak başvuru sistemine eklenmelidir. 

Geçerli Başvuruların Belirlenmesi 

Ödül süreci sekretaryası ön kontrol yapıp varsa eksiklerini firmalardan talep eder.

Firmalar eksiklerini son başvuru tarihinden önce tamamlamakla yükümlüdür. Belirtilen kurallara uygun başvuruda bulunmayanlar değerlendirme dışı tutularak elenir. Ön değerlendirme sonrası ek bilgi ve belge istenebilir.

Geçerli başvurular sistem üzerinden onaylanarak Jüri değerlendirmesi için aktarılır.
Jüri ekranına düşen başvurular Jüri tarafından tek tek incelenir. 

Değerlendirme

Jüri iki aşamalı değerlendirme yapmaktadır: 

1. Değerlendirme (Jüri Dosya Değerlendirmesi ve Puanlama): Jüri firmaların başvuru dosyalarını inceler, değerlendirme soruları üzerinden puanlama yapar, firmanın tüm jüri üyelerinden 100 üzerinden aldığı puanlar hesaplanır ve başvurular puan sırasına göre dizilerek ilk liste oluşur. Finale kalan kurumlar açıklanır.

2. Değerlendirme (Ziyaret ve/veya Sunum Değerlendirilmesi ve Puanlama): İkinci değerlendirmede Jüri tarafından firmalardan (ÇEVKO’da veya firmada) sunum yapmaları istenir. Jüri firmayı direkt yerinde de ziyaret etmek isteyebilir. (Saha Ziyareti, Dosya Değerlendirmesi yapan Jüri üyeleri arasından en az 3 üyenin oluşturduğu bir heyet tarafından gerçekleştirilir) Puanlar toplanarak son liste oluşturulur. Puan sırasına göre verilecek ödüller belirlenir. 

Ödüller

Yeşil Nokta Sanayi Ödülü ve Yeşil Nokta Teşvik Ödülü olarak iki çeşittir. 

Başvuran firmaların başvuru dosyalarındaki bilgiler, jüri değerlendirme sonuçları ve puanlar üçüncü kişilere açıklanmaz.

Belirlenen ödüller, ödül töreni ile kazanan firmalara takdim edilir. 

Kategoriler

GENEL BİLGİ

Başvurular 3 kategoride gerçekleşecektir.

1. Ambalajda Önleme Uygulamaları
2. Atık Yönetim Sistemi Uygulamaları
3. Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları

Firmalar birden fazla kategoride başvuruda bulunabilir.

Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yarışmaya katılmış olan uygulamalar daha önce ÇEVKO tarafından düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri'nde ödül almamış olmak kaydı ile katılabilirler. Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları kategorisinde Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri'nde ödül alan firma, takip eden yıllarda aynı fabrikası ile katılım sağlayamaz ancak farklı fabrikaları ile katılım sağlayabilir.

Ödüller aşağıdaki ödül sınıflarında verilecektir.

1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (249 çalışan ve altı)
2. Büyük Ölçekli İşletme (250 çalışan ve üzeri)

Kategoriler hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki sekmelere tıklayınız

AMBALAJDA ÖNLEME UYGULAMALARI

Her türlü hammadde, enerji ve doğal kaynağın azaldığı ve döngüsel ekonominin değer kazandığı günümüzde; piyasaya sürülecek ürünün daha üretim aşamasında tüketici beğeni ve konforundan ödün vermeden ambalaj üretiminde; hammadde, enerji, su, depolama, lojistik vb. kaynakların azatlımı, geri dönüştürülmüş madde ve malzeme kullanımı, ambalajın yeniden kullanımı, depozito gibi yöntemlerle fazla ambalaj kullanımının önlenmesi ile toplumsal, çevresel ve ekonomik yönde birçok yarar sağlanmaktadır. Bu nedenle bu konuda faaliyet gösteren firmaların yaptığı örnek uygulamaların Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Bu başlık altında;

- Yapılan çalışmaların temel amacı ve hedefi,
- Uygulamanın nasıl yapıldığı (ürün özellikleri),
- Yapılan uygulama ile sağlanan toplumsal, çevresel ve ekonomik yararlar değerlendirilecektir.

Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yarışmaya katılmış olan uygulamalar daha önce ÇEVKO Vakfı tarafından düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerinde ödül almamış olmak kaydı ile katılabilirler. 

ATIK YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI

Gün geçtikçe gelişen ve çeşitlenen sanayi faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan atıklar, gerek ilgili mevzuattaki gelişmeler, gerekse de artan çevresel hassasiyet nedeni ile ilgili kuruluşlarca her geçen gün daha da büyük bir ciddiyetle takip edilmekte ve bu yönde çeşitli iyileştirmeler konu olmaktadır. Bu nedenle bu konuda faaliyet gösteren firmaların yaptığı örnek uygulamaların Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Bu başlık altında ana hatları ile atıkların kurum içerisinde;

- Azaltımı (Daha az atık üreten süreçlerin tercihi / geliştirilmesi),
- Sıfır atık çalışmaları,
- Kaynağında ayrı toplanması, taşınması, depolanması, geri kazanımı ve bertarafı,
- Yönetiminde mevzuatla tariflenen gerekliliklerin ötesinde yapılan çalışmalar değerlendirilecektir.

Başvuru sahibinin yukarıda özetlenen konularda son 3 yıllık bilgilerini paylaşması istenmektedir.
Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yarışmaya katılmış olan uygulamalar daha önce ÇEVKO Vakfı tarafından düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerinde ödül almamış olmak kaydı ile katılabilirler. ÇEVKO Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerine katılan ve ödül alan firma takip eden yıllarda aynı fabrikası ile katılım sağlayamaz ancak farklı fabrikaları ile katılım sağlayabilir. 

ÇEVRE KONULU SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARI

Firmaların yükümlülüklerinin ötesinde, gönüllü ve stratejik olarak gerçekleştirdikleri sürdürülebilir çalışmalar önem kazanmaktadır. Bu kapsamda çevresel, toplumsal ve ekonomik yarar sağlayan sosyal sorumluluk uygulamaları toplum ve tüketici nezdinde gün geçtikçe değer kazanmakta ve takdir görmektedir. Bu nedenle bu konuda faaliyet gösteren firmaların yaptığı örnek uygulamaların Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Bu başlık altında;

- Yapılan uygulamayı tetikleyen etkenler, neden yapıldığı,
- İçeriği, hedef kitlesi, ulaşılan kişi sayısı ne kadar süredir yapıldığı, ne kadar devam edileceği,
- Uygulama sırasında kullanılan malzemeler için çevre faktörlerinin dikkate alınıp alınmadığı,
- Yapılan uygulama ile sağlanan toplumsal, çevresel ve ekonomik yararlar değerlendirilecektir.

Başvuru sahibinin yukarıda özetlenen konularda son 3 yıllık bilgilerini paylaşması istenmektedir.
Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yarışmaya katılmış olan uygulamalar daha önce ÇEVKO Vakfı tarafından düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerinde ödül almamış olmak kaydı ile katılabilirler. 

LIVE COMMUNICATION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nisl risus, ultrices non dictum id, varius ut erat. Etiam eget tincidunt eros, at sollicitudin mauris. Nulla vehicula tellus quis justo finibus bibendum. Nulla consequat at est vitae iaculis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

FEEDBACK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nisl risus, ultrices non dictum id, varius ut erat. Etiam eget tincidunt eros, at sollicitudin mauris. Nulla vehicula tellus quis justo finibus bibendum. Nulla consequat at est vitae iaculis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

Jüri

Jüri aşağıdaki kuruluşların temsilcilerinden oluşmaktadır;

ASD - Ambalaj Sanayicileri Derneği

Boğaziçi Üniversitesi / Çevre Bilimleri Enstitüsü

ÇEVKO - Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı

EGD - Ekonomi Gazetecileri Derneği

İSO - İstanbul Sanayi / Çevre ve Enerji Şube Müdürlüğü

SKD - İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

FASD - Esnek Ambalaj Sanayiciler Derneği

ARUCAD - Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi

Sıkça Sorulan Sorular

 1. Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerine kimler katılabilir? Yeşil Nokta Marka Alt Lisans Sözleşmesi olan tüm firmalar katılabilir. 
 2. Yeşil Nokta sözleşmem yok Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerine nasıl katılabilirim? - Sözleşme yapabilmenin ana koşulu nedir? - Ödül Sürecine katılabilmek için Yeşil Nokta Marka Alt Lisans Sözleşmesi yapmanız gerekmektedir. Yeşil Nokta Sözleşmesi yapabilmenin ana koşulu firmanın Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesidir. Detaylı bilgiye ÇEVKO’dan ulaşabilirsiniz.  
 3. Katılmak ücretli midir?Hayır, ücretsizdir. 
 4. Kaç kategori var?  - Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerinde 3 kategori var; Ambalajda Önleme Uygulamaları, Atık Yönetim Sistemi Uygulamaları ve Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları. 
 5. Birden fazla kategoride katılabilir miyiz?Evet, katılabilirsiniz. 
 6. Aynı kategoride birden fazla başvuruda bulunabilir miyiz?Evet, bulunabilirsiniz. 
 7. Katılımda sınıf var mı?İki sınıf var. Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (249 çalışan ve altı) ve Büyük Ölçekli İşletme (250 çalışan ve üzeri) 
 8. Daha önce herhangi bir yarışmaya katılmış veya ödül almış olmak, Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerine katılmaya engel midir?Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yarışmaya katılmış olan uygulamalar daha önce Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerinde ödül almamış olmak kaydı ile katılabilirler.  Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerine Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları kategorisinde ödül alan firmalar takip eden yıllarda aynı fabrikası ile aynı kategoride katılım sağlayamaz ancak farklı fabrikaları ile katılım sağlayabilirler. 
 9. Başvuruları nasıl gerçekleştiriyoruz?Başvurular http://yesil.cevko.org.tr web sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. 
 10. Başvuru web sayfası için şifremize nasıl ulaşacağız? - Şifreniz ile ilgili ödül süreci sekretaryasından bilgi alabilirsiniz.
 11. Başvuru sorularının tamamını cevaplamak zorunda mıyız?Evet, tamamı cevaplanmalıdır. Soruyla ilgili bir çalışma yok ise bu yazılı olarak cevap bölümünde belirtilmelidir. 
 12. Başvuru bilgilerinin hepsini bir defada mı girmeli ve kaydetmeliyiz?Hayır, girdiğiniz bilgileri kaydederek daha sonra devam edebilirsiniz. Ancak başvuruyu tamamlayıp başvuruyu gönderi onayladıktan sonra değişiklik ve ilave yapılamayacaktır. 
 13. Başvuru için hazırlamam gereken bilgi ve belgeler nelerdir?Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında alınan Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzni belgesi. Yönetim sistemleri belgeleri. Firma Tanıtım Yazısı: Başvuruda bulunan tüm firmalardan firmalarını anlatan 300 kelimelik bir tanıtım yazısı. Taahhütname: Taahhütname de gerekli kısımlar doldurulmalı ve orijinali kaşeli imzalı olarak imza sirküleri ile birlikte ödül süreci sekretaryasına ulaştırılmalıdır. Ödül Yazısı: Firmanın 1. değerlendirmeyi geçerek finale kalması durumunda finale kalanlar kitapçığında kullanmak üzere başvuruyu anlatan 150 kelimeden oluşan yazı.  
 14. Başvuru ile ilgili firma belgelerimizi ve sorularla ilgili dokümanları nereye, nasıl yükleyeceğiz?İlgili tüm dokümanlarınızı başvuru sayfası üzerinden yükleyebileceksiniz. Her sorunun cevap kısmına varsa ek dokümanlarınızı yükleyebilirsiniz. O soru ile ilgili birden fazla doküman var ise tüm dokümanları birleştirip bir dosya olarak yüklemelisiniz.  
 15. Ödüller nelerdir?İki türlü ödül var; Yeşil Nokta Sanayi Ödülü ve Yeşil Nokta Teşvik Ödülü 
 16. Ödüller ne zaman açıklanacak?Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri, takvimde belirtilen ödül töreni ile sahiplerini bulacaktır.

ÇEVKO Vakfı

Cenap Şahabettin Sok. No:94
Koşuyolu Kadıköy/İstanbul
Eposta: cevko@cevko.org.tr
Tel: +90 (216) 428 78 90 
Fax: +90 (216) 428 78 95        

Ödül Süreci Sekreteryası 

Hülya Ataman
Tel: +90 (216) 428 78 90
Dahili: 147
Eposta: hulyaataman@cevko.org.tr
Tel: +90 (216) 428 78 90
Fax: +90 (216) 428 78 95  

Copyright (c) 2020 ÇEVKO

SDV